Veel gestelde vragen

Hieronder treft u een aantal veel gestelde vragen aan. Misschien staat uw vraag er ook tussen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u, uw vraag stellen via ons contactformulier.

Vragen met betrekking tot Financial Lease

Waaraan moet ik voldoen om een Financial Lease aan te vragen?
U dient ingeschreven te staan in het Handelsregister (KvK). Uitzonderingen hierop zijn de vrije beroepen.

Welke informatie hebben jullie nodig?
In de regel hebben wij voor een correcte acceptatie recente complete jaarcijfers (2013) van uw bedrijf nodig. Daarnaast vragen wij in specifieke situaties extra informatie bij u op.

Kan een startende ondernemer ook een Financial Lease aanvragen?
Ja, maar het kan voorkomen dat er een aanbetaling wordt vereist bij een acceptatie.

Hoe flexibel is financial lease?
Bij financial lease kunt u zelf bepalen wat de looptijd is van het leasecontract en/of u een aanbetaling doet en/of van de mogelijkheid gebruik maakt van een slottermijn. Daarnaast wordt de auto na het betalen van de laatste maandtermijn (inclusief eventuele slottermijn) uw eigendom, zowel economisch als juridisch.

Wie wordt bij financial lease eigenaar van de auto?
Kiest u voor financial lease dan bent u economisch eigenaar van de auto. Zo lang het leasecontract duurt blijft de leasemaatschappij wel de juridische eigenaar.

Wat is bij financial lease allemaal inbegrepen?
Bij financial lease betaalt u alleen voor het financieren van het voertuig. Zaken zoals onderhoud, verzekeringen en belasting zijn niet inbegrepen.

Welke voordelen biedt Financial Lease t.o.v. huur en overige lease?
U bent economisch eigenaar. De auto staat op uw naam en dus ook op uw balans. U behoudt uw investeringsaftrek (indien mogelijk) en heeft het fiscale eigendom. De BTW over de aanschafwaarde kunt u direct terugvorderen bij de fiscus. U kunt uw maandlasten positief beïnvloeden door een aanbetaling te doen al dan niet afkomstig uit inruil. En na de leaseperiode is de auto van u. Zonder dat u achteraf nare verrassingen krijgt zoals een kilometer naheffing of schade claim o.i.d.

Wat is de reden dat bij financial lease 100% van de aanschafwaarde exclusief btw wordt gefinancierd?
Bij Financial Lease wordt de kostprijs van de de auto aan de onderneming gefactureerd. Hierdoor kunt u de BTW bij uw eerste aangifte direct terugvorderen. Net als bij uw andere zakelijke uitgaven het geval is, betaalt u de  BTW dus vooruit.

Staan de maandelijkse termijnen vast?
Ja, deze kunnen tussentijds niet wijzigen.

Is het mogelijk een aanbetaling te doen?
Jazeker! Een aanbetaling verlaagt het kredietbedrag en daarmee de maandtermijnen. U kunt een aanbetaling zowel contant als door middel van inruil doen.

Kan ik de betaalde rente aftrekken?
De betaalde rente van uw financial lease contract kunt u als kosten in mindering op de winst van uw onderneming.

Kan ik een Financial Lease afsluiten met een negatieve BKR codering?
Wanneer u een negatieve codering heeft op het BKR zal er per situatie worden gekeken of er mogelijkheden zijn voor een financial lease.

Wat gebeurt er aan het einde van het contract?
Bij een Financial Lease is de auto na betaling van de laatste leasetermijn (en na betaling van uw eventuele slottermijn) zowel juridisch als economisch, volledig uw eigendom.

Kan ik alleen auto’s leasen?
Nee, naast auto’s is het ook mogelijk andere bedrijfsmiddelen te leasen.

Waarom moet de leverancier het financial lease contract ondertekenen?
De leverancier van de auto tekent het contract omdat deze in staat, voor het factuurbedrag.

Kom ik in aanmerking voor investeringsaftrek bij financial lease?
Bij financial lease wordt u als lessee door de belastingdienst gezien als eigenaar van het geleasete object. Als zelfstandig ondernemer kunt u financieel voordeel behalen middels een drietal investeringsregelingen van de Belastingdienst. Elke zelfstandig ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan gebruikmaken van deze investeringsregelingen. Voor de belastingdienst is er sprake van een investering als het bedrijfsmiddel een waarde van meer dan € 450,00 (exclusief BTW) vertegenwoordigt, een levensduur heeft van meer dan een jaar, tot de materiële vaste activa van de onderneming hoort en bedoeld is om direct omzet te genereren. De belastingdienst kent de volgende investeringsregelingen:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Meer hierover leest u op de pagina voordelen

Is vervroegd aflossen bij financial lease mogelijk?
Ja, vervroegd aflossen is mogelijk bij financial lease. Het is wel verstandig een berekening op te vragen bij de leasemaatschappij.

Kan ik over de maandtermijn ook BTW terugvorderen van de belastingdienst?
Omdat u bij de aanschaf van de auto het volledige BTW bedrag over de investering kunt terugvorderen van de belastingdienst, kunt u niet nogmaals het BTW bedrag over de aflossing (de maandtermijnen) terugvorderen. De maandtermijnen zijn dus vrij van BTW.

Wat is het verschil tussen een Marge auto en een BTW auto?
Alleen voor ondernemers die op zoek zijn naar een gebruikte auto geldt het verschil tussen BTW of Marge. Een auto die nieuw wordt gekocht is altijd een BTW auto. Bij gebruikte auto’s is een auto die altijd zakelijk bereden is een BTW auto en een auto die van een particulier is geweest een Marge auto. Als ondernemer heeft u de mogelijkheid na aankoop van een BTW auto de BTW terug te vorderen van de belastingdienst. Bij een Marge auto wordt er alleen BTW berekend over de winstmarge. Vandaar de benaming Marge auto. De BTW is dus verrekend in de verkoopprijs en is door de afnemer niet terug te vorderen bij de Belastingdienst.

 

Veel gestelde vragen over consumptief krediet 

Ik heb (nog) geen vast dienstverband, kan ik dan lenen?
Als je een inkomen hebt, maar (nog) geen vast dienstverband, zijn er soms toch mogelijkheden voor een lening. Aan de volgende voorwaarden moet je dan wel voldoen:
- 25 jaar of ouder
- positief bekend bij het BKR
- arbeidsverleden van minimaal 2 jaar
de mogelijkheden zijn uiteraard groter als je van je werkgever een intentieverklaring krijgt. Met deze verklaring geeft je werkgever aan dat ze wel bereid zijn om jou een vast dienstverband te geven.

 Vanaf en tot welke leeftijd kan ik lenen?
De minimale leeftijd om een persoonlijke lening en doorlopend krediet af te sluiten is 18 jaar.
Het afsluiten van een lening kan tot een bepaalde leeftijd. Dit heeft te maken met het feit dat de aanbieder een oudere leeftijd ziet als een groter kans om te komen overlijden. Ook deze maximumleeftijd verschilt per aanbieder en kan 60 jaar maar ook 74 jaar zijn. Hiernaast kan het geld opnemen bij een bestaande lening beperkt worden. Dit geeft de aanbieder meer zekerheid dat het geld op de maximale leeftijd is afgelost. Het is goed om hier rekening mee te houden als je wat ouder bent.

Hoeveel kan ik lenen?
Hoeveel je kunt lenen, is afhankelijk van diverse factoren. Onder andere:
- Het inkomen en de duurzaamheid daarvan
- De gezinssamenstelling
- Lopende financiële verplichtingen, zoals een hypotheek of andere leningen die je hebt lopen.
Belangrijk uitgangspunt is wat je maandelijks als inkomen ontvangt en welke vaste kosten je per maand hebt. Bij de kosten wordt ook rekening gehouden met jouw gezinssamenstelling. Met twee kinderen geef je immers maandelijks meer uit dan wanneer je alleen bent. Wat dan maandelijks overblijft, kun je besteden aan de rente en aflossing van een lening.

Op de website van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) staat ook veel informatie. Wij raden u aan de folder van de AFM hier te downloaden. Hierin wordt de consument uitstekend geïnformeerd over alle belangrijke zaken omtrent in de markt verkrijgbare leningen.