Voordelen

Als u, uw aankoop van een (bedrijfs) auto of ander kostbaar bedrijfsmiddel,  financiert met financial lease, dan biedt dat u en uw onderneming behoorlijk wat voordelen.

Fiscale voordelen
Doordat u economisch eigenaar bent van de (bedrijfs) auto of ander bedrijfsmiddel waarvoor u een financial lease heeft afgesloten, ziet de fiscus dit als een investering. Hierdoor kunt u profiteren van  o.a. de volgende fiscale voordelen:

  • Afschrijven
  • Investeringsaftrek
  • Renteaftrek
  • BTW teruggaaf
  • Startersaftrek (uiteraard alleen voor startende ondernemers)

Wat is afschrijven?
Als een onderneming een (bedrijfs) auto of ander kostbaar bedrijfsmiddel bezit of aanschaft, dient deze bij aanschaf van de (bedrijfs) auto of het kostbare bedrijfsmiddel op de balans opgenomen te worden. Er moet een inschatting worden gemaakt van de vermoedelijke gebruiksduur en de restwaarde. De gebruiksduur zal sterk afhangen van de vraag hoe intensief het gebruik zal zijn. Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde wordt vervolgens in gelijke delen verdeeld over de gebruiksduur. Naast het reguliere systeem, bestaan er afwijkende afschrijvingsstelsels voor bepaalde bedrijfsmiddelen of groepen ondernemers (met name milieu-investeringen en investeringen door starters).
Naast bovenstaande systematiek geldt er ook een jaarlijkse bovengrens: Onder andere voor personen- en bestelauto’s geldt een maximale afschrijving per jaar van 20% van de aanschafwaarde.
De afschrijving is door bovengenoemd systeem in alle jaren even hoog. Omdat dit niet altijd ook de bedrijfseconomische realiteit weergeeft, maken sommige bedrijven verschil tussen hun bedrijfseconomische afschrijving (afnemend percentage) en fiscale afschrijving (vast percentage).
De afschrijving komt in aftrek op het belastbare resultaat van de onderneming. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap wordt belast met inkomstenbelasting, oplopend tot 52%. B.V.’s en N.V.’s worden belast met vennootschapsbelasting, oplopend tot 25%. Uw administratiekantoor of accountant kan u hier nog veel verder over informeren.

Graag geven wij u onderstaand een voorbeeld

Voorbeeld
In 2014 wordt een auto gekocht voor een nieuwe accountmanager met een aanschafwaarde van € 48.000,- exclusief BPM en BTW. De restwaarde wordt geschat op € 15.000,- na afloop van de gebruiksduur van 4 jaar. De totale afschrijving wordt vastgesteld op € 33.000,- De afschrijving per jaar bedraagt dan: € 8.250,-

Fiscaal voordeel voor eenmanszaak, V.O.F., maatschap en C.V bij belastingtarief van 52%:
U mag dus € 8.250,- van de winst afhalen, op basis van het 52% belastingtarief:

Netto belastingbesparing van € 8.250 x 52% = € 4.290,-

Wat is investeringsaftrek?
De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt uw winst lager en betaalt u dus minder belasting. Er zijn 3 soorten investeringsaftrek mogelijk:

  • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.(KIA)
  • de energie-investeringsaftrek (EIA)
  • de millieu-investeringsaftrek (MIA)

Wanneer kan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toegepast worden?
U hebt recht op investeringsaftrek als u in 2014 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen welke in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Voor meer informatie over deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, die voorziet in een extra aftrekpost klikt u hier
In 2014 komen onder andere nieuwe of gebruikte auto’s met grijs kenteken (bestelwagens) en personenauto’s die hoofdzakelijk gebruikt worden voor beroepsvervoer zoals auto’s van koeriersbedrijven en taxi’s in aanmerking voor kleinschaligheidsonvesteringsaftrek.
Wanneer u in totaal in 2014 minder dan € 55.248 investeert heeft u recht op 28% investeringsaftrek. U krijgt daardoor een korting op uw winst, waardoor uw winst wordt verlaagd. Over de winst betaalt u inkomstenbelasting, die door deze ‘winstverlaging’  dus lager uit zal vallen! En uiteindelijk is belastingbesparing wat iedereen toch wil!

Wat is Renteaftrek?
Rente op een geldlening is fiscaal aftrekbaar mits het een zakelijke lening betreft. Op basis van een Financial Lease overeenkomst (=zakelijk) kunt u de betaalde rente van de winst af trekken. Ook dit levert een leuk voordeel op, uiteraard afhankelijk van de betaalde rente en het bedrag waarvoor u de lease overeenkomst aangaat.

Overige voordelen:

Invloed op mijn liquiditeit?
Doordat u het geld leent, tast de aanschaf uw liquiditeit niet aan. Wel is het zo dat u de btw moet voor financieren, maar die kunt u later weer terugvorderen, wanneer u later omzet belastingaangifte doet.  Maandelijks betaalt u een vaste termijn die voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossing bestaat. Hierdoor betaalt u de investering in kleine porties, en blijft u over voldoende liquiditeit beschikken om voorraden te kunnen kopen of andere investeringen te doen, die belangrijk zijn voor uw onderneming. Uw liquiditeit blijft dus gewaarborgd.

Kilometrage
U wordt niet gehouden aan een maximaal aantal kilometers.